Portfolio Items

Seiko Talking Egg

Micronta VoxClock 2

Seiko Pyramid Talk

Seiko A966 Talking Watch